Primeri Montesori igara

“Okrenimo se detetu kao svetioniku naše budućnosti” , Maria Montessori

632
Montesori igre

Evo nekoliko praktičnih primera kako se možete kod kuće igrati sa detetom, a da dete i ne primeti kako u stvari stiče znanja i izoštrava čula.

„Seti se!”

Roditelj i dete naizmenično donose razne predmete iz prostorije i stavljaju ih u torbu. Broj predmeta je na početku mali a postepeno se povećava. Prvo roditelj daje instrukciju detetu da izvuče određeni predmet iz torbe navodeći mesto (prostornu relaciju) na kojem je taj predmet stajao – npr. “Pronađi predmet koji je stajao u fijoci.” (kašika). Zatim instukciju daje dete. Varijanta igre: Najpre roditelj zavlači ruku u torbu, hvata jedan predmet i govori mesto na kojem se taj predmet nalazio (u, na, pored, ispod, iznad, između, levo od, desno od…). Zadatak deteta je da pogodi o kojem predmetu je reč.

pamćenje, bogaćenje rečnika, prostorne relacije

“Slušaj, izbroj i donesi”

Roditelj i dete donose razne predmete iz prostorije i stavljaju ih na poslužavnik. Najpre roditelj daje zadatak detetu – “Stavi u korpu onoliko predmeta koliko puta čuješ pucketanje prstima (ili tapšanje ili kuckanje…). Zatim dete daje zadatak roditelju.

Moguće je i da se predmeti ne se stavljaju na poslužavnik nego dete iz prostorije donosi zadati broj predmeta.

Struktura broja i pamćenje

“Bingo”

Roditelj i dete biraju 15 – 20 predmeta iz kuće i stavljaju ih na poslužavnik. Na papiriće se ispisuju slova (ili slovarica) kojima počinje naziv izabranih predmeta. Papirići se stavljaju u činiju a svi predmeti u neprovidnu torbu. Roditelj i dete izvlače po četiri papirića i drže ih u tajnosti. Najpre roditelj izvlači jedan predmet  i predaje ga detetu. Ukoliko dete kod sebe ima papirić sa slovom na koje počinje naziv predmeta zadržava predmet. Ukoliko nema, predmet se vraća u torbu. Zatim dete izvlači jedan predmet i predaje ga roditelju. Pobednik je onaj učesnik koji prvi sakupi sve predmete čiji nazivi počinju na izvučena slova.

glasovna analiza reči, čulo dodira

“Na slovo na slovo”

Roditelj i dete biraju po tri predmeta iz kuće i stavljaju ih pojedinačno u neprovidnu torbu (kesu). U činiju se stavi nekoliko papirića na kojima su napisana slova (na početku velika štampana a zatim i mala štampana) . Važno je da su slova okrenuta na dole (da se ne vide). Najpre roditelj izvlači jednu ceduljicu. Zadatak je da u torbi opipavanjem pronađe predmet koji počinje na izvučeno slovo (ili se završavanja na to slovo ili u sebi sadrži to slovo) Zatim se uloge menjaju.

glasovna analiza, memorija, čulo dodira

Edukacija počinje od rođenja, a prve godine detetovog života su presudne za fizički i mentalni razvoj. Sloboda izbora u pažljivo pripremljenoj okolini privući će većinu dece. U Montesori učionici dete ima slobodu izbora velikog broja didaktičkih materijala  raspoređenih po redu i oblastima, a njegova prirodna radoznalost ga, uz pomoć vaspitača, vodi. Manuelne aktivnosti i učenje pomoću čula  doprinose razvoju koncentracije i interesa za učenje. Materijali poseduju “kontrolu greške” pa dete može samo vežbati što mu daje dodatni osećaj zadovoljstva. Dete koje je prošlo period  adaptacije (odvajanja od roditelja i privikavanje na Montesori vrtić) rado ulazi unutra,  trenutno smišlja ili  odabira šta će raditi (samostalno ili sa drugom decom) ili pak  prihvata  sugestije i predloge vaspitača koji ga upoznaje i uvodi u razne oblasti. Mešovita  grupa po uzrastu ( 3-6) omogućava mu da  razvije socijalne kontakte sa drugom decom (da razvije toleranciju, da  uči od starijih, pomaže mladjma …). Pravila ponašanja kao i maniri kojima se uči  vremenom  mu pomažu  da se potpuno oseća nezavisnim i sigurnim u sebe. Naravno to je dug proces, a zadatak odraslih je da pažljivo opserviraju i uvažavaju individualnost svakog deteta i time se vode u procesu edukacije.

“Okrenimo se detetu kao svetioniku naše budućnosti” , Maria Montessori