Vladimir Mihajlovski: Govorne igre u funkciji obogaćivanja dečjeg govora

Sintaktičke igre: reci pogrešno da bude smešno; reci naopako po slikama; osmisli to što je naopako i besmisleno po slikama.

351

Govorne igre u funkciji obogaćivanja dečjeg rečnika:

– Govorna igra sinonimima: Pronađi iste reči;
– Govorna igra paronimima: Pronađi iste reči različitoga značenja;
– Govorna igra homonimima: Pronađi iste reči različitoga značenja u
smislu izgovorene rečenice;
– Govorna igra antonimima: Pronađi reči suprotnoga značenja;
– Govorna igra deminutivima i augmentativima: Pronađi umanjenice i uvećanice;
– Leksička govorna igra: Reci nešto na poslednju izgovorenu reč tvog prijatelja;
– Leksička govorna igra u asocijaciji riječi;
– Leksička govorna igra s ličnim zamenicama;
– Leksička govorna igra: Izmišljamo i govorimo reči koje počinju s VA, TI, ili koje završavaju na KA i sl.
– Leksička govorna igra s predlozima: Šta se nalazi na…; Ko gde ide; Što ko ima;
– Leksička govorna igra imenima: Ko, kako i zašto se tako zove;
Tražimo imena koja počinju glasom; Tražimo par sličnih imena;
Postavljamo neobična pitanja za …

Govorne igre u funkciji logički povezanoga govora

U okviru ove programske teme vežbanog modela autor sa studentima za predškolsko obrazovanje na Pedagoškom fakultetu u Štipu, realizuje sledeće govorne sintaktičke igre u funkciji podsticanja afirmacije nadarenosti kod dece predškolske dobi:

– Ja ću reći, a ti pitaj; igre u opisivanju; igre u prepričavanju (upotrebi reč; reci rečenicu sa zadanom rečju tvoga prijatelja; nastavi započetu priču; završi priču); igre pantomimom: (pogodi što radim; imam tri minute da te nasmejem; reci imenicu ili glagol gestom ili mimikom; gde smo bili nećemo reći, a što smo radili – pokazaćemo; sintaktičke igre kulturnim frazama); sintaktičke igre: (reci pogrešno da bude smešno; reci naopako po slikama; osmisli to što je naopako i besmisleno po slikama).

Govorne igre u funkciji Izrađenog govora

U okviru ove programske teme vežbanog modela autor sa studentima realizuje sledeće govorne igre u funkciji podsticanja, afirmacije i nadarenosti kod dece predškolske dobi:

– Govorne i dramske igre sa zagonetkama: Ko, šta govori za sebe; Pogodi zagonetku po opisu;
– Priča – izmišljena priča; Ko će izmisliti što više nestvarnih stvari; Govorimo nešto nestvarno iz bajki;
– Dramske izražajne govorne igre (dirigovane i samostalne).

GOVORNE IGRE napisao VLADIMIR_MIHAJLOVSKI