Igre u učionici

Učitelj odredi dva učenika: jedan je lovac, drugi je zec. Obojica stoje pored katedre zavezanih očiju. Zadatak je da lovac uhvati zeca koji trči oko katedre...

625

Dirigent

Učitelj odredi jednog „otresitijeg“ učenika da stoji pored katedre. Zadatak je: što on izvodi ostali ponavljaju. Tako npr. plješće rukama iznad glave, legne prsima na sto, klati se u jednu pa u drugu stranu, sakrije se pod klupu, stavlja knjige na glavu isl.
Pokreti se mogu ponavljati.

• Nađi mesto

Učenici sede u klupama, osim jednog reda koji stoji pored ulaza u klupu. Uz svaki ulaz nalazi se po jedan učenik, te još jedan više, koji nema mesta. Učenici koji sede u klupama počinju pevati dogovorenu pesmu, a oni što stoje pored klupa obilaze pored klupa dugim koracima. Na znak učitelja; učenici koji su pevali prestanu naglo, a učenici koji su se kretali moraju brzo sesti na najbliža sedišta. Pošto je bio jedan učenik više, neko će ostati bez mesta. Igra se ponovi nekoliko puta, pa se uloge zamene. Učitelj može da beleži imena učenika koji ostanu bez mesta, pa na kraju oni čine jednu grupu i ponove igru.

Vozovi

Učitelj formira dve tri kolone. U svakoj koloni se nalaze 8-10 učenika koji se drže za pojas. Jedan učenik je saobraćajac i ima u ruci zastavicu. Vozovi kreću istovremeno u određenom pravcu, a saobraćajac zastavicom određuje pravac vozova, da se ne bi sudarili. Ista igra se može izvoditi u čučnju, ali ćemo sada ove vozove nazvati „vozovi patuljaka.“

• Lovac i zec

Učitelj odredi dva učenika: jedan je lovac, drugi je zec. Obojica stoje pored katedre zavezanih očiju. Zadatak je da lovac uhvati zeca koji trči oko katedre pridržavajuči se jednom rukom za nju. Naginjanje i hvatanje preko stola nije dozvoljeno!

• Leti, leti

Svi učenici sede na svojim mestima i lagano udaraju kažiprstom o klupu. Učitelj ili jedan učenik je okrenut licem prema ostalima, udara po katedri i viče: Leti, leti…
vrabac! Kada uzvikne ime životinje koja leti, svi učenici podignu ruke uvis; inače, učenici i dalje lupaju kažiprstom po klupi. Učenik koji diriguje zavarava decu i pokretima npr. leti, leti…kuća, i podigne ruke uvis. Učenici koji pogreše stavljaju ruke na leđa i ne nastavljaju igru. Pobednik je onaj red u kome je ostalo više učenika koji nisu pogrešili. FIZIČKO / II 2

• Najlepši kip

Jedna devojčica se okrene od ostalih i stavi ruke preko očiju, te glasno poviče:”Jedan, dva, tri, koji je kip najlepši”? Dok je ona vikala, sve devojčice zauzmu stav kipova. Posle toga igračica se okrene i traži najlepši kip, te odabere jednu između njih. Izabrana devojčica zamenjuje dotadašnju igračicu koja je birala kipove.

• Zec

U sredini kruga, koji ima prečnik 25 cm, nalazi se „ drvo” zabodena palica visoka
1-1,5 metar. Oko drveta je veći krug, prečnika 15-20 koraka. Naokolo su igrači sa povezanim očima. Jedan je među njima „ zec”. Na znak vođe igre, svi kroče tri koraka napred, a „ zec” pet koraka prema drvetu. „Zec” se tradi da što pre dođe do drveta, a ostali nastoje da ga pre toga pronađu i lagano udare. Vođa broji glasno od 1 do 5, kao znak svima koliko koraka moraju načiniti. Prva tri broja govori glasnije. Zatim daje znak za kretanje, kao ranije, i opet broji korake. Ko će pre postići svoj cilj? Vođa daje znak zviždaljkom kad je„ zec” ili kad su lovci postigli svoj cilj.

• Ko sam?

Igrači stoje u uglu dvorane, u grupi, povezanih očiju. Učitelj udara u bubanj ili tapše rukama, zviždi ili slično, a igrači treba da prate zvuk. Ne čuju li igrači ništa, ostaju na mestu. Učitelj pri tom stalno menja mesto, pa na taj način vodi učenike u raznim pravcima i konačno ih izvede kroz vrata dvorane.

• Krug

Igrači stoje u vrsti. Nekoliko koraka pred vrstom, na tlu je nacrtan krug, u koji oni zatvorenih očiju unose, jedan za drugim loptu ili neki drugi predmet. Na tlu se nacrta više krugova i time je zadatak teži, jer je određeni igrač dužan da u svaki krug, zatvorenih očiju, položi loptu ili neki drugi predmet. Svaki igrač može imati pred sobom svoj krug.

Izvor: Društvo učitelja Šabac