Početno čitanje: Akustičke i leksičke vežbe

Cilj ovih vežbanja je bogaćenje rečnika, uočavanje funkcionalnosti reči, otklanjanje dvojnosti – razlike između govornih varijanti u kući i školi.

577
Izvor: pexels.com

AKUSTIČKE VEŽBE

Akustičke vežbe – uočavanje zvukova, glasova i govora

Razvijanje govornog sluha kod dece

Treba organizovati razne vrste govora – dikcijsko-intonacijske vežbe, kao i vežbe za razvijanje individualnih govornih karakteristika:

• slušanje govora nastavnika, druga, glumca, spikera

• komentarisanje govora

• slušanje artikulisanih i neartikulisanih zvukova, šumova

• slušanje zvukova onomatopejskog tipa

• slušanje povezano sa mimikom i gestovima koji ga prate

• uporedni razvoj govornog i muzičkog sluha na časovima muzičke kulture

Razvijanje kulture slušanja:

• razvijanje stila slušanja

• razvijanje pažnje i koncentracije

• uvažavanje sagovornika

• podražavanje pravilnog govora

• odvajanje bitnogod nebitnog u toku govorne aktivnosti

• uspostavljanje odnosa između slušanja, mišljena i pamćenja

LEKSIČKE VEŽBE

Cilj ovih vežbanja je bogaćenje rečnika, uočavanje funkcionalnosti reči, otklanjanje dvojnosti – razlike između govornih varijanti u kući i školi. Za bogaćenje jezika važan je način kombinovanja reči u sintaksičke sklopove.

Leksičke vežbe:

Morfologizacija reči – učenicima se kaže nekoliko reči kojima se nešto opisuje ili određuje, a oni traže jednu reč koja te sintagme zamenjuje.

Mesto na kome ima puno peska – peskovit
Nebo prekriveno oblacima – oblačno
Dan vedar s puno sunca – sunčan

Fonetska vežbanja – odnose se na izgovaranje pojedinih reči, na artikulaciju glasova koji čine tu reč. To su vežbe analize i sinteze.

• Prozodijske osobine – odnose se na akcentovanje reči. Učenici prvog razreda mogu da razlikuju akcente, iako ih ne umeju nazivati.

luk (deo oružja) – luk (povrće)
grad (naselje) – grad (padavina)
Kosa (ime) – kosa (dlake na glavi)