Batina je iz pakla izašla – dramski tekst za Savindan

"Danas se deca uče lepom i toplom rečju, a ne batinom." Sveti Sava

370
Izvor: parentingfirstcry.com

Na sceni se nalazi vodenica. Pošao sveti Sava u vodenicu, pa srete đavola. Kad ga đavo ugleda, uplaši se i šćedne da pobegne, ali ne mogne, pa se tada sretnu ispred vodenice.

ĐAVO: – Joj, evo Svetog Save! Moram da bežim.

SV. SAVA: – Pomozi Bog!

ĐAVO: – Nije ti za tim stalo.

SV. SAVA: – Kako si?

ĐAVO: – Šta je tebi briga kako sam.

SV. SAVA: – Kuda hoćeš?

ĐAVO: – Ni za tim ti nije stalo.

SV. SAVA: – Šta bi radio?

ĐAVO: – Učio bih đake!

SV. SAVA: – Kako bi ih učio!

ĐAVO: – Lako, ko što su i mene učili – batinom!

SV. SAVA: – Pa zato si i postao đavo. Danas se deca uče lepom i toplom rečju, a ne batinom.

ĐAVO: – Ti ćeš da me učiš. E sad ću ti pokazati!

Pa uze batinu i krenu na Svetog Savu. Ali Savin štap bi veći pa izmlati đavola.

ĐAVO: – Joj, prestani tako ti Boga!
Sava prestade.

SV. SAVA: – Eto vidiš. Ko koristi batinu, batina mu se o glavu obije.

ĐAVO: – E, samo mudruješ! Hajde da zamenimo motke.

SV. SAVA: – Hajde, ali da uđemo u vodenicu.

ĐAVO: – Važi.

(Otvara vrata na vodenici i dok ulaze smeje se). U vodenici opet počne tuča. Đavolu motka beše duga pa sve zapinje o grede, a Sava ga sa kraćom motkom izmlati.

ĐAVO: – Joj, joj (Istrčavaju iz vodenice. Sava ga juri i bije.). Joj, prestani majke ti Anastasije, rođeni! Joj, prestani tako ti oca Stefana – rođenog! Joj, nemoj više tako ti Boga! (Sava prestade)

SV. SAVA: – Jesi li shvatio?

ĐAVO: – Shvatio sam da motka može samo zlo doneti.

SV. SAVA: – Pa naravno. A sad hajde da te upišem u prvi razred, pa ćeš učeći i družeći se sa decom mnogo toga lepog naučiti, a i ovi rogovi odmah će ti spasti.

(Skide mu rogove i zagrljeni izlaze sa scene pevajući stihove):

Uskliknimo s ljubavlju Svetitelju Savi…

ZAVESA