Razgovor s’ pastirima – igrokaz

Božićni igrokaz "Razgovor s' pastirima", Jadranke Čunčić - Bandov

150
Izvor: pexels

ANĐEO:

Probudite se, pastiri, dobri ljudi!

PASTIRI:

Kakva nas to svetlost budi?

ANDEO:

Anđeo sam. Nose me krila laka
satkana od mesečevih zraka.

PASTIR 1:

Strah me hvata!

PASTIR 2:

I mene i mene!

PASTIR 3:

Sakrijmo se iza one stene!

ANDEO:

Ne bojte se!
Nosim vam Božji glas.
Nebeski kralj se rodio i pastir
sviju vas.

PASTIRI:

Požurimo k njemu tada!
U kojem je dvorcu sada?

ANDEO:

U štalici koju zvezda obasjava.
tiho, tiho, u jaslama spava!