„Čuvaj svoju mamu“ i „Dobar sin“ – igrokazi

Dva dramska teksta o majci.

1379

ČUVAJ SVOJU MAMU

Igrokaz prema stihovima Mirjane Petrov

TETKA: Rašo, pazi mrve padaju po tebi. Tako dobadrar dečak, namrvio ne bi.

RAŠA: Neka, nije važno – usisaće MAMA. I sve što ja pokvarim, popraviće sama.

TETKA: Rašo, izmazaćeš pantalone ove. Ne možemo stalno kupovati nove.

RAŠA: Neka, nije strašno – opraće mi MAMA. I sve što ja isprljam, obrisaće sama.

TETKA: Kada mama puno radi, može da oboli. Ko će onda tako silno da te voli?

RAŠA: /Sleže ramenima…/

TETKA: Ja te mnogo volim, jer sam tvoja teta. Al’jedna je mama iznad celog sveta.

DOBAR SIN

SIN: Povedi me tata na službeni put

TATA: Ma, skini mi se s vrata
Vidiš da sam ljut !

SVI: Jao, što je ljut !

SIN: Povedi me mama sa sobom u grad

MAMA: Ne. Bolje ću sama. Ti sedi u hlad.

SVI: Ti sedi u hlad!

SIN: Kad god nešto hoću, izvuku se vešto
Spominnju finoću i sve tako nešto…

SVI: Teško onom koga mi, hvale da je FIN… !

SIN: La_la_lala …(peva) 1 i 1 to su 2… Jaooo… Što mi je dosadno…!!!
Nije lako bogami, bti dobar sin !!!