Ispred ognjišta – Božićni dramski tekst

Koliko žara, toliko zdravlja i para, ljubavi koja svet pokreće, toliko ukućanima želim sreće.

334

NARATOR:

Ispred ognjišta dete
Po žaru badnjaka džara
Ponavlja reči
Koje čuva tradicija stara.

DETE 1

Koliko žara,
Toliko zdravlja i para,
Ljubavi koja svet pokreće,
Toliko ukućanima želim sreće.

DETE 2

Napredak nek je u svemu
U polju, na njivi,
U živini, u stoci
U miru da se živi.

DETE 3

Voće i povrće
Berićetno nek rađa,
Sloge nek je u svemu
Bez trzavica i svađa…

DETE 4

Svaka varnica,
Svaka žeravica
Domaćinu i njegovo porodici
Srećom nek ozari lica…

NARATOR:

Ispred ognjišta dete
Po žaru badnjaka džara,
Čuvaju se običaji Božićni,
tradicija stara…

Nepoznate reči:

Žeravica – žar