Kako pomoći detetu da se oslobodi stresa?

Različite strategije opuštanja:

128
Moje telo, moje želje i potrebe
Izvor: brisbanekids.com.au
  • OPUŠTANJE

(reći detetu da zatvari oči i opusti telo, dati mu umirujući odgovor, pokazati kako da duboko diše).

  • ZAMIŠLJANJE

(reći detetu da zatvori oči, da duboko i mirno diše, da zamisli neko mirno mesto i smesti se tamo i zamisli sebe kao snažnog, hrabrog, nasmejanog…)

  • REŠENJE SUKOBA

(pomoć detetu da reši problem i donese odluku)

  • POZITIVNE IZJAVE USMERENE KA CILJU

(usmeriti dete ka budućnosti, “šta želiš”, “kako ćeš tamo stići”….)

  • BIBLIOTERAPIJA

(koristimo priče i bajke da bi se pomogao deci da reše neko pitanje, neki problem)

  • ŠTA AKO..”

(izmislite priču sa sličnim problemom kao što ima dete i smestite rešenje u poentu priče ili detetu nudite da samo iskreira rešenje)

  • RAZLIČITI MODALITETI IZRAŽAVANJA

(slikanje, izmišljanje priča, igra uloga, predstave, oživljavanje lutaka, izražavanje kroz ples i muziku)

Tekst priredila: Mala škola