Razgovor dve vreće za smeće – igrokaz

"Nova vijest gradom puče, baš juče: djecu o čistoći i redu uče!"

545

Sastale se jedno veče,
dvije pune vreće za smeće.

PRVA VREĆA:

Baciše me na ulicu
razvezanu, odvezanu,
punu starih otpadaka:
trulog voća, nekih dlaka,
polupraznih tetrapaka.
Fuj, što oko sebe smradim,
ja se sama sebi gadim!

DRUGA VREĆA:

Susjedice, vidim, vidim,
i ja se zbog tebe stidim!
A pogledaj mene kako sam čista!
I vreća za smeće može da blista!
I u mene otpatke natrpaše:
pera od patke,
vrećicu od bombona,
zgužvanog kartona,
praznu bocu od šampona,
krpanoga slona!
Ogriske od jabuka
i ostatke luka!
Natiskaše još
i ljuske od jaja
i svakakvog smeća
bez konca i kraja!
Ali, tada su me
na trbuh polegli,
na otvoru dobro stegli,
ljepilom povezali,
čvrsto špagom vezali.

PRVA VREĆA:

Oh, ti si prava sretnica,
vreća za smeće – ljepotica!
A mene će ova
prljavština zagušiti,
niti stare mačke
neće me ponjušiti!
Samo se muhe
hrane ovim smradom
i šire zarazu cijelim gradom!

DRUGA VREĆA:

Nešto se priča, moram te utješiti,
tvoj će se problem ubrzo riješiti!
Nova vijest gradom
puče, baš juče:
djecu o čistoći i redu uče!
Ubrzo sve će vreće za smeće
morati biti čvrsto vezane,
jedna kraj druge uredno složene
i u kontejner odložene!
Na tom se neće da stane
odvozit’ će nas u posebne dane!

PRVA VREĆA:

Hura, to su dobre vijesti,
od uzbuđenja moram sjesti!
Smradu kažimo veliko STANI!
Dolaze nam čišći i bolji dani!

DRUGA VREĆA:

Bolji dani!

PRVA VREĆA:

Bolji dani!

(Odlaze svaka na svoju stranu.)

Autor nepoznat