Razgovor u crkvi – igrokaz

,,Sveti Sava decu voli i za njih se Bogu moli!”

901

Radnja se dešava u crkvi 27. januara. Čuje se crkveno pojanje.

Lica: Deka i unuk

UNUK: Dok sveštenik pesmu poje, reci, deko, ovo ko je?

DEKA: Sveti Sava! Na toj fresci šalje pozdrav srpskoj deci.

UNUK: Savi pesma i molitva… Znači da je ličnost bitna!

DEKA: Najviše ga ljudi vole, jer zidao svuda škole!

UNUK: Zato danas Svetom Savi i đačka se slava slavi.

DEKA: Svuda gde se pogled širi svud Savini manastiri.

UNUK: ,,Sveti Sava decu voli i za njih se Bogu moli!”

DEKA: Sava nam je mnogo dao, prve knjige napisao!

UNUK: A ko, deko, sunce stavi oko glave Svetom Savi?

DEKA: Sve kod kuće pričaću ti, jer u crkvi čovek ćuti.

UNUK: I moli za sreću, zdravlje. Tako uči pravoslavlje.

DEKA: Sava narod ne ostavlja. On je svetlost pravoslavlja.

UNUK: Hvala, deko, mudra glavo, a hvala i, Sveti Savo!

(Sledi Himna Svetom Savi)