Sveti Sava i pustinjak – igrokaz

Dramatizacija teksta "Sveti Sava i pustinjak."

698

NARATOR:

Učitelj Sava
mnogo je putovao
ljude hrabrio
savete im davao.
Tako stiže do lađe neke
i reče:

SVETI SAVA:

– Putovaću u zemlje
neke daleke!

NARATOR:

More se penilo,
vetar je duvao,
al Svetog Savu,
je sam Bog od
nevolja čuvao.

Iznenada na obali
se pred njim
pustinjak stvori.
skačući preko jame
samo ove reči govori:

PUSTINJAK:

Ovo Bogu ovo meni,
Ovo Bogu, ovo meni.

SVETI SAVA:

– Bog s tobom starče –
Ja sam Sveti Sava.
Što skačeš tako zabadava.

PUSTINJAK:

– Bogu se molim,
povazdan,
I tako svako veče
i svaki dan.

SVETI SAVA:

– Bogu se moliš
kad Očenaš govoriš.

PUSTINJAK:

– Ah, ja to ne znam
Nauči me.

SVETI SAVA :

– Hoću, Očenaš,
se ovako kazuje.

NARATOR:

Nauči ga Sveti Sava molitvi,
i pustinjaku se to mnogo svidi.
Učitelj Sava s njim se pozdravi,
uputi mu još koju reč
i put dalje nastavi:

SVETI SAVA:

– Zbogom ostaj,
ja odoh
čekaju me putevi i
ljudi novi
kojima treba da pomognem
i u nevolji da im se nađem.

NARATOR:

Al pustinjak ubrzo
molitvu zaboravi
pa morem poče hodati
i učitelja Savu dozivati.

PUSTINJAK:

Vrati se učitelju,
zaboravio sam Očenaš
pouči me ponovo,
kako ću se moliti
našem stvoritelju.

NARATOR:

Kad Sava vide
kako pustinjak morem hoda
on reče:

SVETI SAVA

– Kad tebe s tom molitvom
ovako drži voda,
tebi druga molitva ne treba,
Bog ti je poslao dar s neba.
Stoga se kao i dosad moli,
i zapamti:
Bog dobre i časne ljude voli!

NARATOR:

I nastavi Sava svoje putovanje
darujući ljudima i veru i znanje.
Preuzeto: Zelena učionica