U koloni Svetog Save – dramski tekst

"Svome cilju da težimo! Da imamo snagu lavlju! Da budućnost beležimo slogom, mirom i ljubavlju!"

2822

Radnja se događa u učionici
LICA: učitelj i učenici

UČITELJ:

U vreme zime, carstva snegova
Srbijom korača stopa njegova.
Uzalud s neba pahulje škrope
i nepredvidive mu vidimo stope!

SVI:

Sveti Sava!

UČENIK 1:

Savin život kao roman
čitaju ga i sad deca
Čovek Božji, vredan, skroman…
Brat vukova s krunom sveca.

SVI:

Sveti Sava!

UČENIK 2:

Kroz maglu zimske dekoracije
korača otac srpske nacije.
a mi za njim dični gizdamo,
nećemo svoga vođu da izdamo.

UČENIK 3:

I drvo puca od silnog mraza ,
O, šta bismo mi bez putokaza?
Idemo skupa, preci i deca,
pratimo Rastka, uču i sveca.

UČENIK 4

Uzalud vetri oštrnli britve
Sve ih ućutkaše naše molitve
Krst mu svetluca i plašt monaški
dok mu kličemo s ljubavlju, naški.

SVI:

Sveti Sava !

UČENIK 5:

Iz očiju zraci lete.
poruke nam šalju razne
da nam pare nisu svete,
već vrednosti neprolazne!

UČENIK 1:

Da činimo dela dobra
i kroz vreme da trajemo!
Da je ovaj život borba!
Da praštamo! Da dajemo!

UČENIK 2:

Svome cilju da težimo
Da imamo snagu lavlju!
Da budućnost beležimo
slogom, mirom i ljubavlju!

UČENIK 3:

Zažmurimo tiho samo
i vidimo: crkvu, zvonik….
Mi put znamo, jer imamo
svetosavski svetionik!

SVI:

Sveti Sava!

UČENIK 4:

Vekova nas mnogo deli
i beskrajno nebo plavo
al’ mi smo te zavoleli.
učitelju Sveti Savo!

UČITELJ:

S neba, iz grudi himna se prolama,
prema crkvama, prema školama.
kroz brda, ravi, uz tri Morave
ide kolona Svetoga Save!

SVI:

Svome cilju da težimo!
Da imamo snagu lavlju!
Da budućnost beležimo
slogom, mirom i ljubavlju!

(Sledi Svetosavska himna)

Škropiti – padati u sitnim kapima