Predlog opisnog ocenjivanja u prvom razredu

Učenik je uspešno ovladao tehnikom početnog čitanja i pisanja. Čita jasno i izražajno. Samostalno piše kraće tekstove koje zasniva na sopstvenom iskustvu i mašti. Savesno i u potpunosti učestvovao u svim aktivnostima.

3261
mala skola

Pretpostavljeni nivoi postignuća (prvo polugodište)

– Određuje položaj predmeta prema sebi, drugoj osobi i predmeta prema predmetu.
– Razlikuje, imenuje i crta krivu, pravu, otvorenu i zatvorenu liniju, tačku i duž.
– Razume odrednice u, na, van.
– Razlikuje i imenuje predmete oblika pravougaonika, kvadrata i kruga.
– Razlikuje i upoređuje predmete po veličini, dužini i boji.
– Uočava razne primere skupova i pripadanja elemenata skupu.
– Broji, čita, zapisuje u upoređuje brojeve do 10.
– Sabira i oduzima do 10.
– Rešava tekstualne zadatke sa sabiranjem i/ili oduzimanjem do 10.
Pretpostavljeni nivoi postignuća
(drugo polugodište)
– Broji, čita, zapisuje i upoređuje brojeve do 100.
– Sabira i oduzima do 100 i poznaje odgovarajuće termine sabiranja i oduzimanja.
– Određuje nepoznati broj u odgovarajućim jednakostima sa sabiranjem (oduzimanjem) putem pogađanja.
– Savladao/la tablicu sabiranja do 20 do automatizma i odgovarajuće slučajeve oduzimanja.
– Rešava tekstualne zadatke (s jednom i dve operacije) u okviru sabiranja i oduzimanja do 100.
– Zna mere jedinice: metar, dinar i paru.
Napomena. Učitelji mogu da navedu u različitim nivoima postignuća
elemente kojima je učenik ovladao, odnosno mogu da nabroje elemente
(preciziraju sadržaje) koje je učenik usvojio.

SRPSKI JEZIK

Osnove čitanja i pisanja
Jezik

 • Uz pomoć prepoznaje slova
 • Prepoznaje slova
 • Vezuje glasove za slova
 • Čita slovo po slovo
 • Čita slovo po slovo vezujući u reč
 • Čita slogovno vezujući u reč
 • Ščitava
 • Vezuje slova u dvosložnim  rečima i razume pročitano
 • Vezuje slova u višesložnim rečima i rezume pročitano
  Čita izražajno rečenicu kao celinu
 • Čita tečno poštujući tačku, upitnik i uzvičnik
 • Čita kraće tekstove i razume pročitano
 • Ume da prilagodi čitanje situaciji u tekstu
 • Čita u sebi rečenice i kraće tekstove
 • Prepisuje reči, rečenice
 • Pravilno oblikuje slova
 • Grupiše slova u reči
 • Uz pomoć piše reči
 • Samostalno piše reči
 • Uz pomoć piše kraće rečenice
 • Samostalno piše kraće rečenice
 • Pravilno se potpisuje
 • Samostalno piše poruku, pozivnicu, čestitku
 • Uz pomoć piše rečenice poštujući veliko slovo
 • Koristi veliko slovo u pisanju ličnih imena i prezimena, imena naselja
 • Piše rečenice na osnovu datih slika
 • Piše rečenice po diktatu
 • Uz pomoć piše kraće sastave
 • Piše kraće sastave zasnovane na ličnom iskustvu
 • Samostalno piše kraće sastave
 • Piše kraće sastave na osnovu stvaralačke mašte

Jezička kultura
Književnost 

 • Razume jadnostavna upustva i reaguje na njih
 • Ume da traži reč i pravilno oslovljava sagovornika
 • Jednostavno i jasno formuliše iskaz
 • Saopštava informacije na osnovu ličnog iskustva
 • Jednostavno objašnjava doživljaj iz svog okruženja
 • Uz podsticaj priča priču na osnovu slika
 • Samostalno priča priču na osnovu slika
 • Recituje naučene pesme
 • Izražajno recituje i govori po ulogama
 • Izražava svoje mišljenje i stav o pročitanom
 • Uočava glavne likove u tekstu
 • Razlikuje pozitivne i negativne osobine likova
 • Izdvaja osobine likova
 • Uočava vreme i mesto vršenja radnje
 • Uz pomoć pitanja opisuje živa bići i predmete iz neposredne okoline
 • Uočava sled događaja u tekstu
 • Uočava i izdvaja karakterističnu rečenicu ili deo teksta
 • Samostalno opisuje predmete i bića
 • Samostalno prepričava tekst

MATEMATIKA

 • Klasifikacija predmeta prema svojstvima
 • Razlikuje predmete u odnosu na živa bića
 • Razlikuje predmete po boji
 • Razlikuje predmete po veličini
 • Upoređuje predmete po veličini
 • Razlikuje predmete i bića po dužini, širini i visini
 • Uz pomoć grupiše predmete prema njihovim osobinama
 • Samostalno grupiše predmete prema njihovim osobinama
 • Orjentiše se u prostoru, uz pomoć
 • Samostalno se orjentiše u prostoru
 • Određuje položaj predmeta prema sebi i prema drugim predmetima
 • Prepoznaje geometrijske figure
 • Uz pomoć imenuje geometrijske figure
 • Samostalno imenuje geometrijske figure

Linija i oblast

 • Prepoznaje krive i prave linije
 • Razlikuje i imenuje krive i prave linije
 • Razlikuje i imenuje otvorenu i zatvorenu liniju
 • Razlikuje unutrašnjost i spoljašnjost
 • Spaja tačke pravim i krivim linijama
 • Ume da koristi lenjir
 • Uz pomoć uačava i crta duž
 • Samostalno crta duž
 • Pravilno koristi matematičke termine

Prirodni brojevi do 100

 • Uočava razne primere skupova
 • Pravilno crta i prikazuje skupove
 • Razlikuje pojam elementa (člana) skupa
 • Grupiše elemente u skup na osnovu zadatih svojstva (zadataka)
 • Razlikuje skup sa istim i različitim brojem elemenata
 • Prebrojava elemente skupa
 • Zna da broji unapred i unazad
 • Uz pomoć čita, piše brojeva do 5
 • Samastalno čita i piše brojeve do 5
 • Uz pomoć razume i koristi brojevnu pravu
 • Samostalno koristi brojevnu pravu
 • Uz pomoć upoređuje brojeve do 5
 • Samostalno upoređuje brojeve do 5
 • Upotrebljava znake < , >, =
 • Uočava i imenuje redne brojeve
 • Određuje predhodnik i sledbenik broja
 • Uz pomoć sabira i oduzima brojeve do 5
 • Samostalno sabira i oduzima brojeve do 5
 • Uz pomoć čita, piše i upoređuje brojeve do 10
 • Samastalno čita, piše i upoređuje brojeve do 10
 • Uz pomoć sabira i oduzima do 10
 • Samostalno sabira i oduzima do 10
 • Razume i koristi termine sabirak, zbir, umanjenik, umanjilac i razlika
 • Shvata pojam nule i uočava njeno svojstvo kao sabirak i rezultat oduzimanja
 • Pravilno rašava izraze za toliko veći i toliko manji broj
 • Uz pomoć razume i rešava jednostavne tekstualne zadatke
 • Samostalno rešava tekstualne zadatke
 • Uz pomoć čita, piše i upoređuje brojeve do 20
 • Samostalno čita, piše i upoređuje brojeve do 20
 • Uz pomoć imenuje i razlikuje jednocifrene i dvocifrene brojeve
 • Samostalno imenuje i razlikuje jednocifrene i dvocifrene brojeve
 • Uz pomoć imenuje i razlikuje parne i neparne brojeve
 • Samostalno imenuje i razlikuje parne i neparne brojeve
 • Razume pojmove desetica i jedinica uz pomoć sabira desetice i jedinice
 • Samostalno sabira desetice i jedinice
 • Sabira dvocifren i jednocifren broj bez prelaza preko desetice( do 20 )
 • Sabira jednocifrene brojeve sa prelaskom preko desetice ( do 20 )
 • Oduzima jedinice od desetica do 20
 • Oduzima jednocifren broj od dvocifrenog bez prelaza preko desetice (do 20)
 • Oduzima jednocifreni broj od dvocifrenog broja sa prelazom preko desetice (do 20)
 • Oduzima dvocifreni broj od dvocifrenog do 20
 • Uz pomoć sabira i oduzima bez prelaza preko desetice
 • Samostalno  sabira i oduzima bez prelaza preko desetice
 • Uz pomoć sabira i oduzima sa prelazom preko desetice
 • Samostalno sabira i oduzima sa prelaskom preko desetice
 • Rešava izraze sa jednom operacijom
 • Rešava izraze sa dve operacije
 • Rešava tekstualne zadatke sa jednom operacijom
 • Rešava tekstualne zadatke sa dve operacije
 • Određuje nepoznati broj
 • Uz pomoć čita, piše i upoređuje brojeve do 100
 • Samostalno čita, piše i upoređuje brojeve do 100
 • Sabira i oduzima višestruke desetice
 • Sabira desetice i jedinice do 100
 • Uz pomoć sabira i oduzima dvocifrene i jednocifrene brojeve bez prelaza preko desetice
 • Samostalno sabira i oduzima dvocifrene i jednocifrene brojeve u okviru prve stotine
 • Rešava izraze sa dve operacije ( do 100)
 • Rešava tekstualne zadatke sa jednom ili dve operacije u okviru prve stotine
 • Uz pomoć sastavlja tekst na osnovu datog izraza
 • Samostalno sastavlja tekst na osnovu datog izraza
 • Rešava logičke zadatke

Merenje i mere

 • Razlikuje vrednost novčanice
 • Poredi vrednost novčanice
 • Poredi, procenjuje dužinu
 • Poredi i meri dužinu ( stopalom, korakom. . .)
 • Razlikuje dužinu, širinu i visinu predmeta
 • „ Odoka“ procenjuje dužinu
 • Poredi i meri dužinu
 • Rešava tekstualne zadatke sa mernim jedinicama

Učitelj i đaciMUZIČKA KULTURA

 • Razlikuje zvuke iz okruženja
 • Razlikuje ljudske glasove
 • Prati muziku odgovarajućim pokretima
 • Peva pesme po sluhu
 • Razlikuje stepen jačine zvuka
 • Prepoznaje različit tempo
 • Peva pesme različitog sadržaja i raspoloženja
 • Prepoznaje i imenuje dečije ritmičke instrumente
 • Prati pevanje na dečijim ritmičkim instrumentima
 • Razlikuje dečije instrumente po boji zvuka
Crtanje i likovno oblikovanje
Izvor: Pexels.com

LIKOVNA KULTURA

 • Uz pomoć razlikuje i imenuje boje
 • Samostalno razlikuje i prepoznaje boje
 • Prepoznaje i imenuje oblike i šare iz okruženja
 • Uredno, pedantno koristi materijal za rad
 • Poštuje svoj rad i rad druge dece
 • Opaža i prepoznaje različite površine
 • Uz pomoć preoblikuje materijale spajanjem, lepljenjem…
 • Samostalno preoblikuje materijale spajanjem, lepljenjem…
 • Učestvuje u prezentaciji svojih radova i radova druge dece
 • Prepoznaje i razlikuje neke likovne tehnike
 • Maštovito i kreativno se likovno izražava
 • Razlikuje svetlost i senku
Moje telo, moje želje i potrebe
Izvor: brisbanekids.com.au

FIZIČKO VASPITANjE

 • Imenuje delove tela
 • Upoznat je značajem fizičkih aktivnosti za zdravlje
 • Pravilno izvodi vežbe oblikovanja
 • Pravilno drži telo
 • Usklađen rad ruku i nogu
 • Hoda i trči u određenom ritmu
 • Zna pravila igre
 • Poštuje pravila igre
 • Vešto savladava prepreke
 • Uz pomoć primenjuje oblike kretanja u igrama i poligonima
 • Samostalno primenjuje oblike kretanja u igrama i poligonima
 • Vešto i pravilno izvodi poskoke u mestu i kretanju
 • Pravilno izvodi skok u vis
 • Pravilno izvodi skok u dalj
 • Pravilno preskače vijaču
 • Pravilno koristi različite oblike skakanja i preskakanja
 • Pravilno baca lopticu iz mesta u cilj
 • Pravilno hvata loptu
 • Pravilno tapše loptu u mestu
 • Pravilno vodi loptu u hodanju
 • Pravilno dodaje loptu sa grudi i iznad glave
 • Uz pomoć se penje i provlači kroz različite sprave
 • Samostalno se penje i provlači kroz različite sprave
 • Pravilno izvodi elementarne igre korišćenjem palica, vijača, čunjeva
 • Prati pokretima odgovarajući ritam
 • Poznaje osnovne korake narodnih igara
 • Vešto izvodi korake narodnih igara

SVET OKO NAS

 • Prepoznaje grupe ljudi koji žive u njegovom okruženju (porodica, rodbina, susedi)
 • Imenuje rodbinske veze
 • Uz pomoć razlikuje i imenuje članove uže i šire porodice
 • Samostalno razlikuje i imenuje članove uže i šire porodice
 • Zna svoja prava i obaveze u porodici
 • Opisuje praznike u porodici
 • Uz pomoć opisuje članove porodice
 • Samostalno opisuje članove porodice
 • Imenuje predmete u porodici i zna njihovu upotrebu
 • Imenuje prostorije u domu i zna njihovu funkciju
 • Čuva i uređuje prostor u kome živi
 • Pravilno koristi kućne aparate i prepoznaje opasnosti koje vrebaju od nepravilnog korišćenja
 • Imenuje prostorije u školi i zna njihovu namenu
 • Imenuje zanimanja ljudi koji rade u školi i zna njihove poslove
 • Opisuje praznike u školi
 • Poznaje pravila ponašanja u školi
 • Poštuje pravila ponašanja u školi
 • Poštuje i uvažava prava drugih
 • Učestvuje u donošenju pravila u radu i igri
 • Primenjuje pravila pristojnog ponašanja u komunikaciji sa vršnjacima i odraslima
 • Samostalno iskazuje svoje ideje, iskustva i razmenjuje ih sa drugima
 • Opisuje svoje naselje
 • Prepoznaje grupe ljudi iz svog naselja
 • Imenuje značajne ustanove u svom naselju
 • Prepoznaje i imenuje zanimanja ljudi iz naselja
 • Imenuje geografske objekte mesta i okoline
 • Čuva svoja i materijalna dobra drugih ljudi
 • Aktivno učestvuje u očuvanju životne sredine
 • Poznaje osnovna pravila ponašanja u saobraćaju i pridržava ih se
 • Uz pomoć se orjentiše u prostoru
 • Samostalno se orjentiše u prostoru
 • Imenuje delove dana i redosled dana u nedelji
 • Razume i objašnjava smenu obdanice i noći
 • Orjentiše se u toku dana i sedmice
 • Razlikuje sedmicu i mesec
 • Imenuje mesece u godini
 • Razlikuje osnovne karakteristike godišnjih doba
 • Razlikuje živu od nežive prirode
 • Prepoznaje razlike i sličnosti među živim bićima
 • Uz pomoć zapaža i imenuje spoljašnje delove živih bića
 • Samostalno zapaža i imenuje spoljašnje delove živih bića
 • Razlike biljke i životinje šume, njive, voćnjaka, povrtnjaka, livade i bare
 • Imenuje biljke i životinje šume, njive, voćnjaka, povrtnjaka, livade i bare
 • Uočava vezu među živim bićima
 • Razume značaj biljaka i životinja za ljude
 • Razlikuje osnovna svojstva vode, vazduha i zemljišta
 • Prepoznaje osnovna svojstva vode : miris, ukus, boja
 • Imenuje različita svojstva vode
 • Samostalno uočava i imenuje osnovna svojstva vode
 • Uočava promene agregatnog stanja vode pod uticajem toplote
 • Posmatra i istražuje agregatna stanja vode i rastvorljivost materijala
 • Razume  značaj čiste vode za život na zemlji
 • Prepoznaje opasne situacije usled elementarnih nepogoda
 • Izvodi zaključke na osnovu jednostavnih ogleda
 • Razlikuje osnovna svojstva vazduha : miris, ukus i boja
 • Samostalno uočava i opisuje osnovna svojstva vazduha
 • Izvodi oglede o postojanju vazduha
 • Imenuje osnovne zagađivače vazduha
 • Razume i shvata značaj vazduha za živi svet
 • Razume  kako se čuva vazduh od zagađenja
 • Izvodi zaključke na osnovu jednostavnih ogleda
 • Razlikuje osnovna svojstva zemljišta
 • Samostalno opisuje i uočava osnovna svojstva zemljišta
 • Izvodi oglede o važnosti zemljišta za biljke
 • Razume značaj zemljišta za život na zemlji
 • Uz pomoć prepoznaje reljef u svojoj okolini
 • Samostalno razlikuje reljef u svojoj okolini
 • Izvodi zaključke na osnovu jednostavnih ogleda
 • Razume značaj sunčeve svetlosti i toplote za život na zemlji
 • Razume i objašnjava značaj nežive prirode za živi svet
 • Grupiše predmete na osnovu svojstva materijala
 • Imenuje različtite materijale
 • Uočava svojstva materijala pod različitim spoljašnjim uticajima
 • Uočava ponašanje materijala pod različitim toplotnim uticajima
 • Istražuje ponašanje materijala pod raznim spoljašnjim uticajima
 • Izvodi zaključke na osnovu jednostavnih ogleda
 • Samostalno zaključuje kako svojstva materijala određuje njihovu upotrebu

footer-pozadinaGRAĐANSKO VASPITANjE

 • Olakšavanje procesa adaptacije na školsku sredinu i podsticanje socijalne integracije
 • Izražava svoje lične stavove o školi
 • Aktivno učestvuje u donošenju pravila ponašanja u školi
 • Aktivno učestvuje u uređenju učionice
 • Aktivno sarađuje sa vršnjacima i učiteljem
 • Podsticanje razvoja saznanja o sebi, o sopstvenim osećanjima  i potrebama, svesti o ličnom identitetu i osobenosti, samopoštovanje i samopouzdanje
 • Prepoznaje svoje kvalitete i sposobnosti
 • Prepoznaje svoja osećanja i potrebe
 • Slobodno izražava svoja osećanja i potrebe
 • Izjašnjava svoje ideje i odluke
 • Prihvata svoje greške
 • Zadovoljava svoje potrebe
 • Izražavanje i komunikacija osećanja; proširivanje znanja i umenja za rešavanje individualnih problema, učenje tehnika za prevladavanje neprijatnih emocionalnih stanja
 • Crtežom iskazuje strah, tugu, bes
 • Verbalno iskazuje svoj strah, tugu, bes
 • Prihvata svoja osećanja kao važna i potrebna
 • Aktivno učestvuje u rešavanju problema
 • Na svoj način savladava neprijatne emocije i osećanja
 • Podsticanje grupnog rada, dogovaranja i saradnje
 • Ima dobru saradnju sa vršnjacima
 • Otvoreno izražava svoje mišljenje i potrebe
 • Aktivno sluša svoje vršnjake
 • Nudi i pruža pomoć vršnjacima
 • Razmenjuje mišljenje sa vršnjacima i odraslima
 • Aktivno učestvuje u igri sa svim vršnjacima
 • Podsticanje socijalnog saznanja, razumevanje i prihvatanje međusobnih razlika ; učenje vidova samopotvrđivanja bez agrasivnosti i uz uvažavanje drugih
 • Lokalizuje strah, bes, tugu, ljubav u svom telu
 • Prepoznaje osećanja kod sebe i drugih
 • Iskazuje svoja osećanja
 • Jasno izražava šta mu se sviđa a šta ne
 • Poštuje razlike među vršnjacima
 • Poštuje osećanja drugih
 • Učestvuje u rešavanju zajedničkih problema
 • Razvijanje komunikativne sposobnosti, konstruktivnog razrešavanja sukoba sa vršnjacima i odraslima
 • Prihvata različite stavove i mišljenja
 • Prepoznaje konfliktne situacije
 • Zajednički rešava problem
 • Upoznavanje učenika sa dečjim pravima i podsticanje i osposobljavanje učenika za aktivnu participaciju u životu škole
 • Razume svoja prava
 • Opisuje i navodi svoja prava
 • Prepoznaje situacije u kojima se krše prava
 • Traži pomoć kada su mu prava ugrožena
 • Pridržava se i poštuje svoje obaveze
 • Koristi veštinu participacije i odgovorne akcije
 • Svesno i odgovorno se odnosi prema školskoj imovini.