Budućnost sveta – igrokaz o dečjim pravima

"Sva deca kojoj nepravda smeta - naša su deca, budućnost sveta!"

659

Dete 1:

Deca iz gradova,deca iz sela,
crvena žuta, crna i bela.

Dete 2:

Sve devojčice i momci garavi,
raznih jezika i raznih naravi,

Dete: 3

imaju pravo na život i nadu,
da rastu u miru sreći i radu!

Dete 4:

Deca bogata, deca sirota,
nemirna, mirna, puna života.

Dete 5:

Nevina bića, radosna, živa
i bez iskustva i nikom kriva,

Dete 6:

i radoznala, tiha, sanjiva
od drugih zavisna, vrlo ranjiva.

Dete 5:

Deca sita i deca gladna,
deca paradna i deca radna.

Sva deca:

Sva deca kojoj nepravda smeta –
naša su deca, budućnost sveta!