Raznolika su ova i ovi – geometrijska tela i likovi – dramski tekst

"Sad sam bas kadar da se predstavim: ja sam kvadar, znano je svima, mene posvuda ima: takve su zgrade. prozori, vrata, ukrasna sllka… svuda ima moga oblika. Svi geometrijski likovi i tjela: Družina geometrijska cijela bi htjela da djeca sad od nas izgrade najljepši grad."

372

(Paravan je ukrašen raznolikim geometrijskim oblicima i telima, s jedne strane paravana kotrija se krug, a s druge strane kugla te se tako susreću.)

Krug: Hej! Kako smo mi dva slična lika! Oba smo okrugla oblika!

Kugla: Ja sam drvetom ili metalom ispunjena cijela, kao i ostala geometrijska tijela! Zovem se kugla, i sva sam okrugla!

Krug: Ti si cijela masa! Golemog si stasa. A kada se neka zaobli crta ili pruga, evo, nastane oblik kruga. Krug mi je ime i možeš me dalje zvati njime.

(Do kruga i kugle dolazi trougao)

Trougao: Sada i ovaj put predstavlja vam svoje ime jedan trougao. Kada se tri crte spoje, tek onda dobijem ime svoje. Moj se oblik najčešce nastani na krovu. A upravo pogledajte prijateljicu ovu.

(Dolazi piramida)

Piramida: Kada se trouglovi skladno slože što onda postati može?

Kvadrat: Pružile se ravno prije vodoravne crte dvije pa pristigle još dvije jednako dugacke, al’ susjedne crte okrenule se uspravno, naopačke. Poruku vam želim dat tako sam nastao ja, kvadrat. Kvadrat me zovu, a sada pogledajte sličnu kockicu ovu.

(Dolazi kocka)

Kocka: Kvadrat do kvadrata-na meni ih je šest! Trebali su jedan pokraj drugog sjest. Morali su se spojiti preko ivica i vrhova i tako sam nastala ja – kocka ova. Kocka mi je ime – kotrljati se znam, žurim do kvadrata da ne bude sam. (kocka se otkotrlja do kvadrata)

(Dolazi pravougaonik)

Pravougaonik: kvadrat mi je bratić mio, al’ on je u svemu jednak cio: po kutu (uglu) sve su mu iste dužine, koje god se strane presavije. Svi koji posmatraju mene brzo skuže: dvije strane su mi krace, a dvije su mi duže. Ja sam geometrijski lik, a zovem se pravougaonik.

(Dolazi kvadar)

Kvadar: Sad sam bas kadar da se predstavim: ja sam kvadar, znano je svima, mene posvuda ima: takve su zgrade. prozori, vrata, ukrasna sllka… svuda ima moga oblika.
Svi geometrijski likovi i tjela: Družina geometrijska cijela bi htjela da djeca sad od nas izgrade najljepši grad.

(Nakon izvedbe djeca grade grad kockama onih oblika koji su se pojavili u igrokazu.)