Nedeljni plan aktivnosti vaspitača i dece

Porodica životinja – (klasifikacija i serijacija) koristeći sličice porodica domaćih i divljih životinja deca uz vaspitačevo podsticanje formiraju skupove (skup domaćih životinja, skup divljih, skup porodice pataka, skup svih životinja pokrivenih perjem i sl.).

1053
Izvor: pexels
04.09.2017.
Ponedeljak

JUTARNJA  AKTIVNOST:
UPOZNAVANJE OKOLINE

Guska i patka – Kako izgledaju? Gde žive? Čime se hrane? Porodica životinja (mužjak, ženka i mladunče) i još mnogo toga.

DNEVNA AKTIVNOST:
MUZIČKO VASPITANJE

Ide, ide patak – Vaspitačevo izvođenje pesme na klavijaturi uz dečije pevanje (deci je od ranije poznata pesma koja je propraćena koreografijom).

05.09.2017.
Utorak

JUTARNJA AKTIVNOST:
RAZVOJ GOVORA

Osećam, vidim i čujem jesen u selu – Kroz gradacijski raspoređene tri vežbe, danas se bavimo onomatopejom. Vaspitač priprema zvukove životinja, pojava u prirodi i pušta decu da pogode šta se čuje, ali ih podstiče da samostalno formiraju glagole kao npr: duvati, žuboriti, lajati, meketati, gukati, pucketati i sl.

DNEVNA AKTIVNOST:
FIZIČKO

Narodno kolo – Pre par nedelja smo učili narodno kolo uz pesmu Ja brdom, a sada se podsećamo pomenute pesme i plesnih koraka, kako bismo danas naučili i korake za pesmu Divna, Divna (deo plesne koreografije je identičan).

06.09.2017.
Sreda

JUTARNJA AKTIVNOST:
RAZVOj POČETNO MATEM. POJMOVA

Porodica životinja – (klasifikacija i serijacija) koristeći sličice porodica domaćih i divljih životinja deca uz vaspitačevo podsticanje formiraju skupove (skup domaćih životinja, skup divljih, skup porodice pataka, skup svih životinja pokrivenih perjem i sl.).

DNEVNA AKTIVNOST:
LIKOVNO

Porodica životinja – Slikanje začinima. Grupni rad.

07.09.2017.
Četvrtak

JUTARNJA AKTIVNOST:
RAZVOJ GOVORA

Upoznavanje i tumačenje basne „Cvrčak i mrav.“

DNEVNA AKTIVNOST:
MUZIČKO VASPITANJE

Mi kao orkestar- Izrada muzčkih instrumenata korišćenjem reciklažnog materijala.

08.09.2017.
Petak

JUTARNJA AKTIVNOST:
RAZVOJ POČETNO MATEM. POJMOVA

Od tačke do oblika – Počinjemo sa tačkom, zatim tačkama, onda linijom, pa sve do oblika trougla, kvadrata i pravougaonika. Naš put do oblika sadrži različite načine predstavljanja istog (konkretni predmeti, modeli realnih predmeta, itd.).

DNEVNA AKTIVNOST:
FIZIČKO VASPITANJE

Tradicionalna igra Školice sa malim izmenama (dopune oblika- pored kvadrata dodajemo trougao i pravougaonik, a zajedno donosimo pravila igre).