Tata i telefon – dramski tekst

Slušalice su škljocnule ljutito… ! Telefoni su sada ćutali… Jedan je bio ljut, a drugi ljut i uvređen… Onda je zazvonio telefon kod kuće… Zvao ga je telefon iz preduzeća…

851

PRIPOVEDAČ:

Jocin tata ima dva telefona. Jedan u preduzeću, a drugi kod kuće. Jednom je zazvonio telefon u preduzeću – zvao ga je telefon od kuće…

JOCA: Tataaa… Mama je otišla u grad, a Miša plače!…

TATA: Pa, dobro Joco… Šta ja tu mogu…? Daj mu zvečku i čekaj mamu.

PRIPOVEDAČ:

Slušalice su škljocnule…
Opet je zazvonio telefon u preduzeću – opet ga je zvao telefon od kuće…

JOCA: Tata… A, gde je zvečka?

TATA: Zvečka je u kolicima!

JOCA: Ali, nije u koicima…

TATA: Onda je negde pala… Potraži je…

PRIPOVEDAČ:

Slušalice su škljocnule…
Opet je zazvonio telefon preduzeću – opet ga je zvao telefon od kuće…

JOCA: Tata… Miša neće zvečku!

TATA: Kako neće…?!! Pa, daj mu nešto….

PRIPOVEDAČ:

Slušalice su škljocnule ljutito… ! Telefoni su sada ćutali…
Jedan je bio ljut, a drugi ljut i uvređen…

Onda je zazvonio telefon kod kuće… Zvao ga je telefon iz preduzeća…

TATA: Joco…. Zašto se ne javljaš?! Šta je sa vama?! Da li Miša plače?

JOCA: Plače…

TATA: A, šta ti radiš?

JOCA: I ja PLAČEM ….! (buaaaa)